Ijin Penggunaan Kekayaan Daerah (IKPD)

I.    PERSYARATAN

Permohonan IPKD diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan.


II.    MASA BERLAKU IZIN

Izin berlaku selama permohonan yang telah dimintakan.


•    SIPG ( SURAT IJIN PENGGUNAAN GUDANG )

I.    PERSYARATAN

Permohonan IPKD diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan, dengan melampirkan :

1.    Fotocopy SIUP dan TDP
2.    Fotocopy KTP pemohon
3.    Fotocopy Sertifikat Tanah/Sewa
4.    Gambar Lokasi Gudang
5.    Fotocopy NPWP
6.    Fotocopy surat keterangan dari Keluarahan

II.    MASA BERLAKU IZIN

Izin berlaku selama permohonan yang telah dimintaka